Účetnictví a daně 2024

Nejdůležitější informace týkající se účetnictví a daní pro rok 2024

Fyzické osoby

Zálohy OSVČ na sociální pojištění a další důležité informace

v roce 2024 v roce 2023
Minimální výše záloh na SP* 3 852 2 944
Minimální výše záloh na SP** 1 413 1 178
Minimální měsiční vyměřovací základ* 13 191 10 081
Minimální měsíční vyměřovací základ** 4 837 4 033
Maximální roční vyměřovací základ 2 110 416 1 935 552
Sazba povinných odvodů činní 29,2 % z vyměřovacího základu

* Hlavní činnost / ** Vedlejší činnost


Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

v roce 2024 v roce 2023
Minimální výše záloh na ZP 2 968 2 722
Sazba povinných odvodů činní 13,5 % z vyměřovacího základu


Režim paušální daně

v roce 2024 v roce 2023
1. pásmo 7 498 6 208
2. pásmo 16 745 16 000
3. pásmo 27 139 26 000


Sazba daně z příjmů fyzických osob

Sazba daně z příjmů fyzických osob - pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy 15 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob - pro část základu daně nad 36násobek průměrné mzdy 23 %
36násobek průměrné mzdy v roce 2024 v Kč 1 582 812


Jak zaplatit daň v roce 2024 - nejčastější čísla účtů (Praha a Střední Čechy)

FÚ Praha FÚ Střední Čechy
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721-77628031/0710 721-77628111/0710
Daň z příjmů právnických osob - DPPO 7704-77628031/0710 7704-77628111/0710
Daň z přidané hodnoty - DPH 705-77628031/0710 705-77628111/0710
Daň z nemovitých věcí 7755-77628031/0710 7755-77628111/0710
Daň silniční 748-77628031/0710 748-77628111/0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713-77628031/0710 713-77628111/0710
Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 7720-77628031/0710 7720-77628111/0710
Režim paušální daně - paušální záloha 2866-77628031/0710 2866-77628111/0710
Variabilním symbolem je Vaše DIČ. U fyzických osob je to zpravidla rodné číslo bez lomítka.


Hodí se vědět

v roce 2024 v roce 2023
Minimální mzda 18 900 17 300
Průměrná mzda 43 967 40 324


Adresář vybraných datových schránek

Instituce Identifikátor datové schránky
FÚ pro Prahu 10 jvun5nv
FÚ pro Prahu 9 z4gn679
FÚ pro Prahu 8 bhbn5b5
FÚ pro Prahu 7 hh8n4xs
FÚ pro Prahu 6 qk4n645
FÚ pro Prahu 5 jkhn48p
FÚ pro Prahu 4 ty2n5jf
FÚ pro Prahu 3 945n44k
FÚ pro Prahu 2 qijn44u
FÚ pro Prahu 1 2p2n5ad
VZP i48ae3q
OZP q9iadw9
ZPMV 9swaix3
Městský soud v Praze (dokumenty do Sbírky listin) snkabbm

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting