Účetnictví OSVČ - balíček STANDARD

Tento výhodný balíček STANDARD je určený OSVČ, kteří:

  • Nejsou plátci DPH
  • Uplatňují výdaje procentem nebo skutečné výdaje
  • Vydané faktury vystavují sami nebo nás požádají o jejich vystavování
  • Nemají zaměstnance nebo pouze zaměstnání malého rozsahu (DPP, DPČ)
  • Mají příjem pouze z podnikání

Součástí balíčku je zpracování předaných podkladů a přípava veškerých výstupů nutných pro zdárné splnění veškerých povinností živnostníka vůči všem dotčeným institucím. Veškeré výstupy budou předány ve formátech dovolujících archivaci, další zpracování či podání. 

V rámci tohoto balíčku je poskytnuta jedna konzultace měsíčně zdarma, během které je zákazník seznámen se základními pravidly pro tyto typy uplatňování výdajů a je instruován, jakým způsobem připravit všechny nezbytné podklady, jaké jsou termíny a obdrží ucelené informace, jak správně vést veškerou evidenci.

Podmínkou je předání veškerých podkladů alespoň na půlroční bázi (v případě mezd měsíčně do desátého dne) a podklady týkající se zdaňovacího období budou předány nejpozději do konce února následujícího roku.

Veškeré ceny jsou bez DPH.

Ceník

Balíček KOMPLET s DPH
Měsíční poplatek - do 10 účetních případů / měsíc*) 500 Kč
Každý další účetní případ 20 Kč
Příplatky navíc
Konzultace / hodina 750 Kč
Příjem ze závislé činnosti / 1 zaměstnání  350 Kč
Příjem z kapitálového majetku / 1 druh příjmu 350 Kč
Příjem z nájmu / 1 nájem 350 Kč
Ostatní příjmy / 1 druh příjmu 350 Kč
Zaměstnání malého rozsahu (DPP a DPČ)
Mzda / zaměstnanec / měsíc 250 Kč
Nástup / výstup zaměstnance 500 Kč
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 1 000 Kč
Potvrzení o zdanitelných příjmech 500 Kč
Přehledy na SP a ZP / měsíc 1 000 Kč

*) Měsíční poplatek je hrazen na měsiční nebo půlroční bázi.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.