Zásady spolupráce

  • Striktně dbáme na dodržování především daňových zákonů a souvisejících předpisů. Jsme schopni zákazníkům pomoci s jejich pochopením a nalezením optimální cesty, jak nejlépe splnit jejich daňové povinnosti - nikdy však v rozporu s legislativou.

  • "Kreativní účetnictví" a vyhýbaní se daňovým povinnostem není náš způsob. Pokud vyžaduje zákazník něco, co není v souladu s naším pravidlem týkajícím se dodržování zákonů, nemůže vzájemná spolupráce nikdy fungovat.

  • Jsme účetní kancelář a neposkytujeme své služby nikde jinde, než v naší provozovně. Pokud hledáte účetní, která bude pracovat u Vás, nemůžeme Vám bohužel vyjít vstříc.

  • Mzdovou a personální agendu vedeme jen velmi neradi a pouze po vzájemné dohodě se zákazníkem s přihlédnutím k mimořádným okolnostem. Mzdy Vám rádi zaúčtujeme, ale jejich výpočet a vedení personální agendy přenecháme v rukách klientů nebo Vám doporučíme mzdovou účetní, která se na tuto problematiku specializuje.

  • Od našich zákazníků požadujeme nutnou součinnost, abychom byli schopni dostát svým závazkům. Jde především o dodržování dohodnutých termínů a způsobů komunikace tak, abychom měli včas veškeré potřebné podklady pro řádné zpracování účetnictví. Pouze v takovém případě jsme schopni včas připravit všechny potřebné výstupy. 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting