Účetnictví OSVČ - balíček LIGHT

Tento výhodný balíček LIGHT je určený OSVČ, kteří:

  • Nejsou plátci DPH
  • Uplatňují výdaje procentem
  • Vydané faktury vystavují sami
  • Nemají zaměstnance
  • Mají příjem pouze z podnikání

Součástí balíčku je zpracování předaných podkladů a přípava veškerých výstupů nutných pro zdárné splnění veškerých povinností živnostníka vůči všem dotčeným institucím. Veškeré výstupy budou předány ve formátech dovolujících archivaci, další zpracování či podání. 

V rámci tohoto balíčku je poskytnuta jedna konzultace zdarma, během které je zákazník seznámen se základními pravidly pro tento typ uplatňování výdajů a je instruován, jakým způsobem připravit všechny nezbytné podklady, jaké jsou termíny a obdrží ucelené informace, jak správně vést veškerou evidenci.

Podmínkou je předání podkladů do posledního pracovního dne měsíce února následujícího zdaňovacího období a vyplnění závazné objednávky služeb.

Veškeré ceny jsou bez DPH.

Ceník

Balíček LIGHT
Měsíční poplatek*) 250 Kč
Příplatky navíc
Konzultace / hodina 750 Kč
Příjem ze závislé činnosti / 1 zaměstnání  350 Kč
Příjem z kapitálového majetku / 1 druh příjmu 350 Kč
Příjem z nájmu / 1 nájem 350 Kč
Ostatní příjmy / 1 druh příjmu 350 Kč

*) Měsíční poplatek je hrazen na měsíční nebo půlroční bázi.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting