Daňový kalendář 2023

Datum Daň Popis
2.1.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
2.1.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
9.1.2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.1.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.1.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24.1.2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.1.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
25.1.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
25.1.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25.1.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25.1.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
25.1.2023 spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2022
25.1.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.1.2023 daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
31.1.2023 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
31.1.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.1.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
9.2.2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.2.2023 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20.2.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.2.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24.2.2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.2.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
27.2.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2023
27.2.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2023
27.2.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
27.2.2023 spotřební daň daňové přiznání za leden 2023
27.2.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
28.2.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k  OSS – dovozní režim
28.2.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023
1.3.2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
13.3.2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3.2023 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.3.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
20.3.2023 daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
20.3.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy 
27.3.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
27.3.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2023
27.3.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2023
27.3.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
27.3.2023 spotřební daň daňové přiznání za únor 2023
27.3.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
27.3.2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.3.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.3.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
31.3.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
31.3.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022
3.4.2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
3.4.2023 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu) 
11.4.2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.4.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
20.4.2023 daň z příjmů  splatnost paušální zálohy
25.4.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
25.4.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.4.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.4.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.4.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
25.4.2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.4.2023 spotřební daň daňové přiznání za březen 2023
25.4.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok) 
30.4.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
2.5.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
2.5.2023 daň z příjmů  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.5.2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.5.2023 daň z příjmů  splatnost paušální zálohy 
22.5.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25.5.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
25.5.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2023
25.5.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2023
25.5.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
25.5.2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.5.2023 spotřební daň daňové přiznání za duben 2023
25.5.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
31.5.2023 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.5.2023 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.5.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.5.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023
9.6.2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.6.2023 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.6.2023 daň z příjmů  splatnost paušální zálohy 
20.6.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26.6.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
26.6.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2023
26.6.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2023
26.6.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
26.6.2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
26.6.2023 spotřební daň daňové přiznání za květen 2023
26.6.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.6.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.6.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
30.6.2023 Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30.6.2023 oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.6.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023
3.7.2023 Daň z neočekávaných zisků podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
3.7.2023 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10.7.2023 spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.7.2023 daň z příjmů  splatnost paušální zálohy
20.7.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25.7.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
25.7.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25.7.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25.7.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25.7.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
25.7.2023 spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.7.2023 spotřební daň daňové přiznání za červen 2023
25.7.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
31.7.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.7.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023
9.8.2023 spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21.8.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
21.8.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
24.8.2023 spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.8.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
25.8.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2023
25.8.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2023
25.8.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
25.8.2023 spotřební daň daňové přiznání za červenec 2022
25.8.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.8.2023 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.8.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.8.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023
11.9.2023 spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.9.2023 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní záloha na daň
15.9.2023 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.9.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.9.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
25.9.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
25.9.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2023
25.9.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2023
25.9.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
25.9.2023 spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.9.2023 spotřební daň daňové přiznání za srpen 2023
26.9.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.9.2023 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.9.2023 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
2.10.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
2.10.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
10.10.2023 spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.10.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.10.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
25.10.2023 daň z hazardních her  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
25.10.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
25.10.2023 spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2023 spotřební daň daňové přiznání za září 2023
25.10.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
31.10.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.10.2023 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023
9.11.2023 spotřební daň splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.11.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24.11.2023 spotřební daň splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.11.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
27.11.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2023
27.11.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2023
27.11.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
27.11.2023 spotřební daň daňové přiznání za říjen 2023
27.11.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.11.2023 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.11.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
11.12.2023 spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2023 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
15.12.2023 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.12.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
27.12.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
27.12.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2023
27.12.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2023
27.12.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
27.12.2023 spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2023 spotřební daň daňové přiznání za listopad 2023
27.12.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
31.12.2023 daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting